Remote access and system updates

Remote access

All electrical appliances can be controlled locally from a given room, as well as remotely. The user can control each component separately or join them into groups, from any spot in the building, or remotely via phone or the internet.

Using a phone (also via short text messages) one can control the functions of the system from any place. One may check this way the state of the alarm system, the electric circuitry, the heating, etc., but also switch on the heating very early in the morning. A communicator will also transmit, in every situation, a message about a malfunction of the heating, a burst pipe, or an intruder in the security zone – to the phone of the owner, the neighbour, workplace or a private security company.

 

 

 

System updates

In case there should be a large distance between the offices of the development company and the site in question, the option of remotely updating the system software is useful. Thanks to an appropriate module, the investor can save money on costs of alterations and upgrades, which, executed remotely, are cheaper than having our specialists drive long distances.

 

Funkcje centralne

 • wspólne sterowanie systemami ogrzewania i oświetlenia pozwala realizować obniżanie temperatury w pomieszczeniach w których czujniki ruchu nie wykrywają obecności
 • ten sam zegar, sterujący załączaniem oświetlenia dowolnych fragmentów budynku, może równocześnie nakazywać obniżanie żądanej temperatury
 • kontrola poboru mocy maksymalnej przejawiająca się w płynnym, niezauważalnym obniżaniu zużycia (np. poprzez chwilowe ściemniania źródeł światła lub nieznaczne obniżenie temperatury dowolnych pomieszczeń)
 • zamknięcie drzwi na klucz uruchamia dowolnie określone przez użytkownika procedury wykonywane przez układy oświetlenia, ogrzewania, sterowania żaluzjami.
 • realizację wielu funkcji centralnego załączania dla dowolnie wybranych fragmentów budynku z dowolnie wybranych punktów (np. oświetlenie każdego piętra można załączać centralnie z poziomu piętra i z pomieszczenia ochrony budynku, oświetlenie iluminacyjne obejmujące grupy oświetleniowe przy oknach we wszystkich pomieszczeniach załączamy centralnie z wybranych punktów),
 • pełną kontrolę oświetlenia z pomieszczenia ochrony budynku przy użyciu komputera klasy PC jako jednostki centralnej (kontrola stanu oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, załączanie z pomieszczenia ochrony budynku, rejestracja stanów oświetlenia),
 • wykorzystanie informacji o stanie oświetlenia każdego pomieszczenia przez system kontroli dostępu,
 • wychodząc z domu gasimy wszystkie światła i opuszczamy rolety jednym przyciskiem
 • gdy idziemy spać, system sprawdza, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte
 • gdy chcemy się zdrzemnąć zasłony zamkną się automatycznie, a telefon, domofon i dzwonek do drzwi zostaną wyłączone – nie będą nam przeszkadzać
 • pobudka – system podaje temperaturę i odsłania zasłony
 • Czujniki ruchu i czujniki otwarcia okna będące elementami systemów bezpieczeństwa mogą w określonym czasie służyć do sterowania oświetleniem i ogrzewaniem (otwarcie okna powoduje obniżenie poziomu żądanej temperatury, sygnał czujnika ruchu załącza oświetlenie).